3. júla 1995 sa za prítomnosti pápeža Jána Pavla II. konala na  Mariánskej hore v Levoči doposiaľ najväčšia púť, ktorej sa zúčastnilo vyše 650 000 veriacich. Na úpätí Mariánskej hory, kde slúžil v ten deň svätú omšu, stojí vysoký drevený kríž. Cestu  ku Kostolu Navštívenia Panny Márie , ktorú roku 1984 povýšil na baziliku menšiu, lemuje lipová aleja, ktorá bola pomenovaná po Svätom Otcovi „Aleja Jána Pavla II.“ z príležitosti 10. výročia pápežskej návštevy.