Kostol Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči  je od roku 2005   členom  Európskeho združenia mariánskych pútnických centier. Povýšený na menšiu baziliku (basilica minor) bol 26. januára 1984. Najväčšia púť, za účasti vyše 650 000 veriacich,  sa tu konala 3. júla 1995 v prítomnosti zosnulého pápeža Jána Pavla II.  Kostol je filiálkou hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Baziliky Santa Maria Maggiore, s plnými právami a odpustkami. Mariánskou horou v Levoči prechádza turistická trasa – Stredoeurópska mariánska cesta.