Sochárske dielo stredovekého umelca Majstra Pavla z Levoče bolo uznané ako výnimočný prínos pre svetové kultúrne bohatstvo a je zapísané v Zozname svetového  kultúrneho dedičstva UNESCO.  Talentovaný rezbár vytvoril mnoho významných diel roztrúsených po celom Slovensku, ktoré vynikajú kvalitou aj zachovalým rozsahom. Preslávil ho najmä najvyšší neskorogotický drevený krídlový oltár na svete (18,63) v Kostole sv. Jakuba v Levoči. Majster Pavol z Levoče bol Slovákmi zvolený za najvýznamnejšiu osobnosť milénia.