Prvé oficiálne zmienky o meste, v tom čase ešte ako o osade Leucha, sa objavili v listine Belu IV. z 19. 9. 1249, ktorou potvrdil spišskému prepoštovi darovanie zeme Almas (Jablonov). Uvádza sa v nej, že „hranica zeme zvanej Jablonov zostupuje k veľkej ceste, ktorá vedie do Levoče“ (ad magnam viam, qua itur ad Leucha).

Keďže sa Levoča v tejto listine uvádza bez bližšej špecifikácie (villa, terra = dedina, zem) je zrejme, že už v tom čase bola známa ako významné obchodné a trhové centrum.

 

 

 

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

Zdroj: Štátny archív v Levoči