Levoča – slovenské dedičstvo UNESCO … mesto odvekej slávy i čarovnej vône stredoveku … raj gotiky a renesancie … jedinečná galéria sakrálneho umenia … mesto osobností, pútnikov i legiend, v ktorom sa pôsobivo spája umenie včerajška s človekom dneška … miesto, ktorého príbeh stojí za to objavovať …

 

Levoča – Slovak UNESCO Heritage … the town of glory and magic aroma of the Middle Ages … Gothic and Renaissance paradise … a unique gallery of sacred art … the city of the famous people, pilgrims and legends, which impressively combines the art of yesterday with the man of today … the town whose story is worth discovering.

 

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča