Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 33. zasadnutí v španielskej Seville dňa 27. júna 2009 rozhodol o zapísaní Levoče a Diela Majstra Pavla do Zoznamu svetového dedičstva  UNESCO ako rozšírení lokality Spišský hrad a pamiatky okolia pod názvom Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia.